سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

الحدائق الوردیه

یکی از کتابهای مرجع و مهم در تاریخ نگاری زیدیه کتاب الحدائق الوردیه فی مناقب الائمه الزیدیه  تالیف دانشمند یمنی زیدی مذهب در قرن هفتم حمید بن احمد محلی (متوفای ۶۵۲ قمری) است. این کتاب که نسخه های آن از دیرباز مورد توجه پژوهشگران قرار داشته در برگیرنده تاریخ و شرح احوال پیشوایان مورد قبول زیدیه از آغاز اسلام تا قرن هفتم هجری است.

این کتاب مهم در سالهای اخیر دو بار به کوشش شهید دکتر مرتضی محطوری در یمن منتشر شده است.

دریافت متن این کتاب به صورت PDF و با حجم ۲۰/۴ NB:

الحدائق الوردیه

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.