سایت رسمی سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

کتاب تبصرة العوام

سيد مرتضی بن داعی حسنی رازی متوفای اوائل قرن هفتم هجری قمری دارای تالیفی مهم در فرقه شناسی است که به زبان فارسی نگاشته و به كوشش مرحوم عباس اقبال با نام تبصرة العوام في معرفة مقالات الانام سالهاست منتشر شده و در دسترس است.

دریافت متن این کتاب به صورت PDF و با حجم ۴/۹ MB:

تبصرة العوام