سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

چند مقاله در باره علویان سوریه (نصیریان)

۱- پیدایش نصیریان ترجمه دکتر حسین مفتخری است از فصلی از کتاب متّی موسی. این مقاله در شماره ۳ مجله تاریخ اسلام منتشر شده است:

پیدایش نصیریان

۲- نصریه (مدخل دائره المعارف اسلام) نوشته هایتس هالم، ترجمه آقای محمدی مظفر. منتشر شده در شماره ۲۷ مجله هفت آسمان:

نصیریه

۳- فرقه نصیریه از آغاز تا انتقال دعوت به شام نوشته آقای عباس برومند اعلم منتشر شده در شماره ۵ مجله نامه تاریه پژوهان:

فرقه نصیریه از آغاز تا انتقال دعوت به شام

۴- زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی بنیان گذار فرقه نصیری علوی  نوشته ارون فرایمن و با ترجمه آقای محمدحسن محمدی مظفر. این مقاله در شماره ۳۳ مجله هفت آسمان  منتشر شده است:

زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی

۵- حسین بن حمدان خصیبی و اهمیت وی در تکوین نصیریه  نوشته آقای محمدکاظم رحمتی. این مقاله در شماره ۳۰ مجله هفت آسمان منتشر شده است:

حسین بن حمدان خصیبی و اهمیت وی

۶- حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الهدایه الکبری نوشته دکتر نعمت الله صفری فروشانی. این مقاله در شماره ۱۶ مجله طلوع منتشر شده است:

حسین بن حمدان خصیبی و کتاب الهدایه الکبرى

۶- فرقه نصریه (علویان) در میان منابع فرق اسلامی نوشته آقای محمد بقائی منتشر شده در شماره ۱ مجله حبل المتین:

فرقه نصیریه در میان منابع فرق

۸- نصریه علویان و شیعه اثناعشری نوشته استاد قاسم جوادی و منتشر شده در مجله طوع شماره۷:

نصریه علویان و شیعه اثناعشری

۹- علویان ترکیه و علویان سوریه شباهتها و تفاوتها نن ترجمه ای به قلم آقای عباس برومند اعلم. این مقاله در شماره ۳۵-۳۶ مجله تاریخ اسلام  به چاپ رسیده است:

علویان ترکیه و علویان سوریه

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.