سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

جستاری در معرفی تفسیر کتاب الله

معرفی تفسیر کتاب الله عنوان جستاری است که توسط سرکار خانم قوجائی فراهم آمده و محصول کار کلاسی درس متون تفسیری فرق شیعه در رشته نفسیر و علوم قرآنی مقطع سطح چهار حوزه است.
در این تحقیق  تفسیر کتاب الله  نوشته ابوالفضل (در متن مقاله به اشتباه نام عباس هم اضافه شده!) دیلمی دانشمند و مفسر زیدی قرن هشتم در شمال ایران به عنوان یکی از مهمترین و جامع ترین کتب تفسیری زیدیان شمال ایران مورد توجه قرار گرفته است….

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.