سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

مرجئه و سنت گرایی اهل تسنن

مستشرق شهیر آلمانی ویلفرد مادلونگ در کتاب فرقه های اسلامی  بخشی را با عنوان  مرجئه و سنت گرایی اهل تسنن  به بررسی و تحلیل فرقه مرجئه اختصاص داده است.

مرجئه و سنت گرایی2

این بخش از کتاب یاد شده را از اینجا دریافت کنید:

مرجئه و سنت گرایی

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.