سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

دو کتاب از شیخ مفید در ارتباط با معتزله

الحکایات

کتاب الحکایات فی مخالفات المعتزله من العدلیه والفرق بینهم وبین الشیعه الامامیه از آثار شیخ مفید را از آدرس زیر دریافت کنید:

الحکایات

استاد سید محمدرضا حسینی جلالی یادداشتی در معرفی کتاب الحکایات دارند که برگردان آن را میتوان از اینحا دریافت کرد:

درامدی بر کتاب الحکایات

اوائل المقالات

و کتاب اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات از دیگر آثار شیخ مفید مرتبط با موضوع را از اینجا:

اوائل المقالات

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.