سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

چند کتاب در باره وهابیت

۱- سلفیه بدعت یا مذهب کتابی مفید در نقد وهابیت از تالیفات دانشمند سنی مذهب مرحوم محمد سعبد رمضان البوطی که در اوح درگیری های اخیر در کشور سوریه بدست تروریست های تکفیری کشته شد. اصل کتاب به زبان عربی نوشته و منتشر شده است.

مطالعه برگردان فارسی این کتاب با کلیک بر روی عکس کتاب:

سلفیه بدعت یا مذهب

دریافت اصل کتاب به زبان عربی با نام السلفیهمرحله زمنیه مبارکه لا مذهب اسلامی با کلیک بر روی عکس کتاب:

السلفیه مرحله زمنیه

 

۲- مبلغ نه پیامبر نوشته محقق اهل کشور سعودی آقای حسن بن فرحان المالکی  که در آن به نقد رویکردهای مذهبی وهابیت و شخص محمد بن عبدالوهاب پرداخته است. اصل این این کتاب نیز به زبان عربی نوشته و منتشر شده است. برگردان فارسی آن که توسط نشر ادیان وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب قم منتشر شده با کلیک بر روی عکس کتاب قابل دریافت است:

مبلغ نع پیامبر

و اصل عربی کتاب با نام  داعیه و لیس نبیا  با کلیک بر روی عکس آن:

داعیه ولیس نبیاً -

 

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.