سید علی موسوی نژاد منو

لینک مستقیم:

کتاب المسائل فی الخلاف بین البصریین و البغدادىیین

ابورشید سعید بن محمد نیشابوری در قرن پنجم هجری به عنوان ادامه دهنده راه قاضی عبدالجبار اسدآبادی در ری شناخته می شود و از او آثاری بر مذهب معتزله بافی مانده که از مهمترین آنها کتاب  المسائل  است که در آن به اختلافات معتزله بصره و بغداد پرداخته است.

دریافت متن کتاب به صورت pdf و حج ۹/۸ MB:

 المسائل فی الخلاف

 

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.