سید علی موسوی نژاد منو

نمایش تمامی عناوین دارای برچسب بهائیت

لینک مستقیم:

پیشینه شناسی و نقد ادعاهای بهائیت در باره نسخ شریعت اسلام در بدشت

پیشینه شناسی و نقد ادعاهای سران بهائیت در باره نسخ شریعت اسلام در فتنه بدشت عنوان مقاله ای است که جناب آقای محمدعلی پرهیزگار  آن را از پژوهشی وسیع تر با موضوع ریشه انحرافات بابیت و بهائیت، استخراج و تدوین کرده اند. این مقاله در شماره ۷۰ مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام منتشر شده است.

دریافت متن این مقاله به صورت pdf:

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب ماجرای باب و بهاء

کتاب  ماجرای باب و بهاء نوشته آقای سید مصطفی حسینی نگاهی انتقادی به تاریخ بابیت و بهائیت دارد.

دریافت متن کتاب با فرمت pdf و حجم ۱/۵ MB:

ماجرا

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.

لینک مستقیم:

کتاب بهائیان

 

کتاب بهائیان  نوشته مرحوم سید محمدباقر نجفی  یکی از کتابهای مفید و نسبتا جامع در مطالعه انتقادی بهائیت  است.

دریافت متن ابن کتاب:

بهائیان

  • از ارسال پیام شما متشکریم . میتوانید از کد های اچ تی ام اس strong , code و a href استفاده کنید.